แท้งค์น้ำ

  • English
  • ภาษาไทย

แท้งค์น้ำสามารถตั้งบริเวณไหนของบ้านได้บ้าง

แท้งค์น้ำ สิ่งสุดสำคัญที่ทุกๆบ้านนั้น มีติดตั้งไว้เพื่อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนภายในบ้าน แต่การหาบริเวณที่ตั้งถังเก็บน้ำให้เหมาะสมการตั้งแท้งค์น้ำขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมของบ้านแต่ละหลัง แต่มักจะต้องคิดถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

ห้องน้ำหลัก แท้งค์น้ำสามารถตั้งในห้องน้ำหลักของบ้าน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการใช้น้ำมากที่สุด เพราะมันทำให้ง่ายต่อการอาบน้ำและล้างหน้า แต่ต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งแท้งค์น้ำในที่ที่มีระบบน้ำที่เพียงพอและสามารถรับน้ำที่มาเย็นและร้อนได้ นอกจากนี้ควรให้พื้นที่เพียงพอในห้องน้ำหลักเพื่อรองรับแท้งค์น้ำ

แท้งค์น้ำ ควรทำความสะอาดอย่างไร

การทำความสะอาดแท้งค์น้ำเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้น้ำที่ออกมามีคุณภาพดีและปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้นนี่คือขั้นตอนการทำความสะอาดแท้งค์น้ำที่คุณสามารถทำได้ค่ะ

การระบายน้ำออก ก่อนจะเริ่มทำความสะอาด คุณควรระบายน้ำที่อยู่ในแท้งค์น้ำออกให้หมด โดยใช้ระบบการระบายน้ำของแท้งค์น้ำ หรือถ้าไม่มีระบบดังกล่าว คุณอาจจะต้องสร้างทางระบายน้ำออกเอง ให้มั่นใจว่าน้ำถูกนำออกจากแท้งค์น้ำอย่างสมบูรณ์

การถ่ายเอาหุ้มหรือสิ่งสกปรก หากมีสิ่งสกปรกหรือหุ้มที่ตกลงมาในแท้งค์น้ำ เช่น ใบไม้ กากอาหาร หรืออื่น ๆ คุณควรถ่ายเอาออกให้หมดก่อนทำความสะอาด