เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต

  • English
  • ภาษาไทย

6 เหตุผลที่คุณควรเลือกซื้อประกันชีวิตกับ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต

การเลือกซื้อประกันชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะช่วยปกป้องครอบครัวและคุณเองในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือสูญเสียรายได้ที่สำคัญ การเลือกประกันชีวิตกับเคดับบลิวไอ ประกันชีวิต (KWI Life Insurance) หรือบริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ต้องพิจารณาดี เนื่องจากมีหลายเหตุผลที่คุณควรพิจารณา อันดับ 6 เหตุผลดังนี้

ปกป้องดูแลครอบครัว ประกันชีวิตช่วยในการปกป้องครอบครัวของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิต มันจะช่วยในการชดเชยรายได้และประการค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความมั่นใจ

1 Card Can Claim กับ KWI KIFE

สิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนกังวลหากต้องทำประกัน คงไม่พ้นเรื่องของการเคลม ภาพจำของใครหลายคือ ในการเคลมจะต้องใช้เอกสารหลายอย่าง ต้องมีบัตรประจำตัวผู้ทำประกัน แต่ KWI Life Insurance ต้องการเปลี่ยนภาพจำของผู้ที่ทำประกันใหม่ ให้เคลมง่าย ไร้เอกสาร แค่บัตรใบเดียวก็เคลมได้

การเคลม คือ การขอรับการชดใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือสิ่งของทดแทนที่เท่าเทียมกัน โดยบริษัทประกันจะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Loss) ซึ่งผู้ที่ขอเคลมได้ อาจเป็นได้ทั้งผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์