ขั้นตอนสู่ความมั่นคงทางการเงิน

  • English
  • ภาษาไทย
ความมั่นคงทางการเงินไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยหรือมีเงินทองมากมาย แต่ต้องมีเงินที่เพียงต่อการใช้จ่ายไม่ต้องกังวลเรื่องภาระต่างๆ มีเงินเหลือใช้จ่ายในอนาคต การที่จะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา มาดูกันว่าขั้นตอนสู่ความมั่นคงทางการเงินนั้นมีอะไรบ้าง

กำหนดค่าใช้จ่ายและมีเงินออม
ในแต่ละเดือนควรบันทึกค่าใช้จ่ายว่าใช้จ่ายไปมากน้อยเพียงใด ใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้าง อาจจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัว การบันทึกรายจ่ายนั้นเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเราใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ และสามารถวางแผนการเงินต่อไปได้ไม่ยาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นควรคุมไม่เกิน 50% ของรายได้ต่อเดือน และที่สำคัญเงินออมในอนาคตควรออม 10-20% ต่อเดือน ทั้งนี้ทั้งนั้นควรคำนวณเปอร์เซนต์จากรายได้เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินของแต่ละคน

เริ่มการลงทุน
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานของชีวิต สร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพรวมถึงความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำไปวางแผนทางด้านการเงิน ไปจนถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อให้มีกำลังในการหารายได้ต่อไป

ใช้เงินอย่างประหยัด
เมื่อมีงานเราก็จะมีเงิน โอกาสในการสร้างรายได้ก็จะมีมากขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสร้างหนี้สินขึ้นมากับของใช้ที่ฟุ่มเฟือยหรือใช้ชีวิตที่หรูหราจนเกินพอดี คุณสามารถใช้เงินได้ตามปกติเพียงแค่เหลือเงินไว้เก็บออมเพิ่มเติมเพื่อนำมาลงทุนเพิ่มเพื่อให้งอกเงยขึ้น จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เร็วขึ้น

วางแผนเกษียณ
ถึงแม้จะยังไม่ถึงวัยเกษียณแต่เราก็ควรวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ เราจะมีอิสระทางการเงินได้เร็วกว่าคนอื่น เพราะเงินที่ได้จากการลงทุนการออมที่สะสมมานาน จะกลายเป็นเงินก้อนโตขึ้นมาได้ นอกจากนี้การมีประกันออมทรัพย์ยังเป็นตัวช่วยทางการออมเงินได้เป็นอย่างดี ให้ผลประโยชน์ที่แน่นอนในอนาคต และถ้าคุณมีประกันออมทรัพย์ ก็จะสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

การวางแผนทางการเงินช่วยให้คุณลำดับความสำคัญทางการเงินว่าสิ่งใดควรทำก่อนหรือทำหลัง เพื่อให้การวางแผนทางการเงินเป็นไปได้อย่างรัดกุมเพื่อเป้าหมายที่สำคัญในอนาคต วางแผน เป้าหมายต่างๆ ในชีวิตหากนำมาแปลงเป็นเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน เส้นทางบรรลุเป้าหมายก็จะชัดเจนเพื่อทุกเป้าหมายที่หวังไว้จะได้กลายเป็นความจริง