การทำเลสิคแบบไหน ที่ใช่สำหรับตัวคุณ

  • English
  • ภาษาไทย

ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาหลายคนที่อยากจะแก้ปัญหาด้วยการทำเลสิค อาจะเกิดข้อสงสัยว่าการทำเลสิคแบบไหมที่จะเหมาะกับตัวคุณเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการรักษา แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

การทำเลสิคแบ่งเป็นกี่ประเภท

การทำเลสิคสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลักตามเทคนิคการรักษาโดยแต่ละเทคนิคก็ไม่ได้เหมาะกับทุก ๆ คน เรามาดูกันว่าการทำเลสิคแต่ละประเภทเหมาะกับใครบ้าง

การทำเลสิคแบบ Standard LASIK  

เป็นการทำเลสิคแบบดั้งเดิมโดยการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตาด้านบนออกจากกระจกตาโดยรวม แล้วจึงใช้เลเซอร์ปรับความโค้งของกระจกตาตามค่าสายตา หลังจากปรับความโค้งกระจกตาเสร็จจึงปิดกระจกตากลับที่เดิม การทำเลสิคแบบ Standard LASIK นั้นเหมาะสำหรับคนที่มีสายตาสั้น ยาว เอียง และคนที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา

การทำเลสิคแบบ ReLEx SMILE

เป็นการทำเลสิคที่มีขั้นตอนการทำคล้ายกับ Standard LASIK แต่การทำเลสิคแบบ ReLEx SMILE นั้นจะไม่มีการยกชั้นกระจกตาด้านบนออก แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง นำเอากระจกตาชิ้นเล็ก ๆ ออกเพื่อปรับค่าสายตานั้นเอง การทำเลสิคแบบ ReLEx SMILE นั้นเหมาะกับคนที่ไม่อยากให้มีรอยแผล สามารถทำได้เฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นและสายตาเอียงเท่านั้น

การทำเลสิคแบบ Femto LASIK

เป็นการทำเลสิคแบบไร้ใบมีด โดยในการขั้นตอนการรักษาจะใช้แสงเลเซอร์ทั้งหมดตั้งแต่การแยกชั้นกระจกตาไปจนถึงการปรับค่าสายตา การทำเลสิคไร้ใบมีดหรือ Femto LASIK เหมาะกับผู้ที่มีกระจกตาบางและไม่อยากผ่าตัด สามารถฟื้นตัวได้เร็ว

การทำเลสิคแบบ PRK

เป็นการทำเลสิคที่คล้ายกับวิธี Standard LASIK แต่เปลี่ยนจากการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตาเป็นการลอกผิวกระจกตาชั้นนอกสุดออกไปแทน การทำเลสิคแบบ PRK เหมาะกับคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาเพราะผิวกระจกตาถลอก เช่น นักบิน เป็นต้น

การผ่าตัดเลนส์เสริม หรือ ICL

โดยวิธีนี้ไม่เชิงว่าเป็การการทำเลสิคสะทีเดียว แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับการทำเลสิค โดยขั้นตอนการรักษาจะเป็นการใส่เลนส์เสริมที่มีความปลอดภัยต่อชั้นกระจกตา เพื่อรักษาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง โดยวิธีนี้จะไม่มีการลอกชั้นกระจกตาหรือการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตา ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีกระจกตาบางที่ไม่สามารถทำเลสิคได้นั้นเอง