admin_mapguide's blog

  • English
  • ภาษาไทย

ทำไมทองคำแท่งจึงเป็นที่นิยมในการลงทุนมากกว่าทองรูปพรรณ

ทองคำนั้นนับเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนกันอย่างมากโดยการแบ่งพอร์ตเงินมาลงทุน 10-15% เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนทั่วโลกต่างยอมรับ ทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องประดับ หากเรามองในส่วนของการสร้างความมั่นคั้งและเครื่องประดับทองรูปพรรณถือว่าเหมาะสม แต่หากมองในการลงทุนนั้นก็คงต้องเป็นทองคำแท่ง เหตูผลหนึ่งที่ทองรูปพรรณไม่เหมาะกับการ

Thai

6 ข้อจำเป็นสำหรับนักลงทุนทองคำมือใหม่

การลงทุนในทองคำถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง เพราะเนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกนั้นมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างที่เคยได้ยินกันมาว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะงั้นการลงทุนทองคำจึงเป็นที่ค่อนข้างนิยมเป็นอย่างสูง งั้นวันนี้เราจะพาไปดูว่านักลงทุนมือใหม่ที่สนใจจะลงทุนทองคำนั้นต้องมีหลักการอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาในตลาดทองคำ

Thai

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ.

Thai

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ.

Thai

Lorem Ipsum คืออะไร?

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังคงสภาพเดิมไว้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันได้รับความนิยมมากขึ้นในยุค ค.ศ.

Thai