วิธีทำความสะอาด ถังเก็บน้ำบนดินและใต้ดิน มีวิธีการอย่างไร

  • English
  • ภาษาไทย

     ถังเก็บน้ำ เมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจมีคราบสิ่งสกปรกหรือคราบตะกอนเกาะอยู่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี จึงต้องมีการทำความสะอาดอยู่เสมอและวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำความสะอาดถังบนดินและใต้ดินว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อให้คุณนั้นทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง
วิธีการทำความสะอาด ถังเก็บน้ำ บนดินและใต้ดิน

     การทำความสะอาด ถังเก็บน้ำบนดิน
•    คุณจะต้องปิดวาล์วท่อน้ำที่ต่อจากน้ำประปาก่อนและเปิดรูระบายน้ำ เพื่อปล่อยน้ำในถังออกให้หมด หลังจากนั้นให้แปรงขัดคราบสิ่งสกปรกหรือใช้สายยางฉีดเพื่อไล่ตะกอนในถังและเมื่อตะกอนหรือคราบสกปรกออกหมดแล้ว ให้ใส่น้ำยาคลอรีนหรือคลอรีนผงลงไปผสมกับน้ำในถังเก็บไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตรทิ้งไว้ 1 คืนแล้วจึงปล่อยน้ำคลอรีนออกให้หมด ทิ้งให้ถังแห้ง หลังจากนั้นเปิดน้ำใส่และใช้งาน ถังเก็บน้ำ ตามปกติ

     การทำความสะอาด ถังเก็บน้ำใต้ดิน
•    สำหรับ ถังเก็บน้ำใต้ดิน อาจจะต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ มากหน่อย อย่างเช่น สายไฟหรือถ้าหากต้องลงไปทำความสะอาดในถังจะต้องมีคนช่วยดูด้วย หากเกิดอันตรายจะได้ช่วยเหลือได้ทัน 
•    ให้คุณปิดวาล์วท่อน้ำที่ต่อจากน้ำประปาและระบายน้ำที่ค้างถังออกและเหลือน้ำไว้พอประมาณและตอนที่ล้างถังต้องปิดเบรกเกอร์ปั๊มน้ำด้วยหลังจากนั้นใช้แปรงขัดคราบสิ่งสกปรกหรือสายยางไล่ฉีดตะกอนและให้สูบน้ำที่ทำความสะอาดออกแต่ไม่สูบออกหมด เพราะดินรอบถังมีแรงดันมากอาจทำให้ถังชำรุดได้ 
•    เปิดวาล์วให้น้ำประปาเข้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างคราบสกปรกออกไปและใส่คลอรีนน้ำหรือผงลงไปโดยมีความเข้มข้นไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อฆ่าเชื้อโรคหลังจากนั้นปล่อยน้ำออกให้หมด 
•    เปิดวาล์วน้ำเพื่อใช้งานตามปกติ

     นี่คือ การทำความสะอาด ถังเก็บน้ำ ทั้งบนดินและใต้ดิน คุณจะต้องทำความสะอาดทุก 6 เดือนเพื่อลดคราบสกปรกที่สะสมอยู่ในถังด้วย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับถังเก็บน้ำบนดินและใต้ดิน สามารถปรึกษา DOS Life ผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดจำหน่าย ถังเก็บน้ำบนดิน ที่มีอายุการใช้งานยืนยาว ทนทาน เหมาะทุกสภาพแวดล้อม