ประกันสุขภาพออนไลน์มีกี่แบบต่างๆ

  • English
  • ภาษาไทย

แผนประกันสุขภาพ คือรูปแบบของการสร้างความคุ้มครองในชีวิตด้วยการเพิ่มวงเงินในการรักษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าเราจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคไวรัส เราก็จะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันสุขภาพได้ โดยจะมีตั้งแต่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจ ค่าหมอและค่านอนโรงพยาบาล โดยในการทำประกันสุขภาพเราสามารถจัดได้เป็น 5 แบบ คือ 

1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ทำประกันมีอาการเจ็บป่วยและได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ผู้ทำกรมธรรม์ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงรวมถึงการที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลรับตัวผู้ป่วยไว้แต่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมง

2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก 

แผนประกันที่มีความคุ้มครองในลักษณะของผู้ป่วยนอก โดยคำว่าผู้ป่วยนอก คือ ผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัว หรือใช้เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ถึง 6 ชั่วโมง เช่น การรักษาที่ประเภทที่ พบแพทย์  วินิจฉัย จ่ายยา แล้วสามารถกลับบ้านได้เลย

3. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง โรคที่สามารถสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเป็นโรคที่อาจ จะต้องใช้การรักษาเฉพาะทาง และอาจใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนานและต่อเนื่อง

4. ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองมื่อผู้ทำประกันเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและทำให้ต้องเข้ารักษาพยาบาล ไปจนถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต บริษัมประกันอุบัติเหตุก็จะรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. ประกันชดเชยรายได้

ประกันชดเชยรายได้ คือ แผนประกันคุ้มครองรายได้ของผู้ทำประกันคุ้มครองระหว่างที่คุณต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนรายวันในระหว่างที่คุณไม่สามารถทำงานได้

หากคุณกำลังมองหาแผนประกันสุขภาพเพื่อสร้างความคุ้มครองในปัญหาจากโรคภัยไข้เจ็บ เราขอแนะนำ ฟินชัวรันส์ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ให้คุณฟินกว่า ที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง รวมถึงโควิด-19 สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี หมดความกังวลช่วงนี้ด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ ตรวจเจอโควิด-19 ก็ดูแลทันที ด้วยเงินชดเชยพิเศษสูงถึง 20,000 บาท