เวชศาสตร์ฟื้นฟู เหมาะกับใครบ้างและมีข้อดีอย่างไรบ้าง

  • English
  • ภาษาไทย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เชื่อว่าคำนี้เป็นคำที่หลายๆ คนมักไม่ค่อยได้ยินผ่านหูกันมากเท่าไหร่ แต่รู้หรือไม่ว่า ในสังคมปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากเข้ารับการฟื้นฟูทางกายภาพและการเคลื่อนไหวด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู บทความนี้จะพามาดูกันว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นั้นเหมาะกับใครและมีข้อดีอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) เป็นสาขาทางการแพทย์ที่เน้นการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพและความสามารถในการทำกิจกรรมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพหรือการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางกายภาพ หรือมีภาวะพิการทางกายภาพ เช่น ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีการพิการทางระบบประสาท หรือผู้ที่มีภาวะพระโลมเข่าและข้อต่ออื่นๆ ค่ะ

นอกจากนี้ เวชศาสตร์ฟื้นฟูยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคซึมเศร้า ผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียฟังก์ชันร่างกายเร่งรีบ และผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงในร่างกายหลังการรักษาโรคหรือการได้รับบาดเจ็บค่ะ

เวชศาสตร์ฟื้นฟูมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการออกแบบและประยุกต์ใช้โปรแกรมการฟื้นฟูที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การฟื้นฟูทางกายภาพ การฟื้นฟูทางการพูดและการกลืน การฟื้นฟูทางสุขภาพจิตใจและสมอง รวมถึงการฟื้นฟูทางสังคมด้วยค่ะ

สรุปได้ว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟู เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ผู้ที่มีภาวะพิการทางกายภาพ และผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงในร่างกายหลังการรักษาโรคหรือการบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูทางจิตใจและสมองเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันค่ะ