ภาวะไหล่ติด ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณอย่างไร

  • English
  • ภาษาไทย
ภาวะไหล่ติด (frozen shoulder) ถือเป็นภาวะที่ทำให้ข้อไหล่มีความตึงและเจ็บปวดมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาหรือดูแล อาจทำให้ภาวะนี้กลายเป็นปัญหาที่รุนแรงและทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ดังนี้

เกิดข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว หากคุณปล่อยให้ตัวเองมีภาวะไหล่ติดโดยไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้คุณมีความจำกัดในการเคลื่อนไหวทั้งหมดหรือบางช่วงขณะของแขน ทำให้คุณอาจมีปัญหาในการทำกิจกรรมทั่วไปหรือทำให้การทำงานในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นค่ะ

เสี่ยงต่อการได้รับการบาดเจ็บเพิ่มเติม การทำกิจกรรมที่ต้องการการเคลื่อนไหวของไหล่ที่มีปัญหาอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม เช่น หกล้ม ได้รับบาดเจ็บจากการขยับร่างกายผิดท่า จนทำให้อาการไหล่ติดรุนแรงกว่าเดิมได้ค่ะ

เกิดปัญหาในการชีวิตประจำวัน เมื่อคุณเกิดอาการไหล่ติดอยู่บ่อยๆ และใช้เวลาค่อนข้างนานในการรักษาอาการไหล่ติด ทำให้คุณอาจพบปัญหาในการทำกิจกรรมประจำวันในกิจกรรมเหล่านี้ เช่น การลงบันได, การจับของหนัก หรือการทำงานที่ต้องใช้แขนค่ะ

เกิดความเจ็บปวดและความรำคาญใจ การปล่อยทิ้งภาวะไหล่ติดอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความไม่สะดวกสบายในการทำกิจกรรมทั้งหมดของชีวิตประจำวัน การรีบเข้าพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยอาการไหล่ติด เพื่อหาทางรักษาในขั้นตอนต่อไปค่ะ

เพราะฉะนั้น หากคุณมีอาการของภาวะไหล่ติด, ควรพบแพทย์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญทันทีเพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม. การรักษาที่เริ่มต้นเร็วมีโอกาสในการฟื้นตัวดีขึ้นมากกว่าการปล่อยทิ้งไว้ในระยะเวลายาว

หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากแก้ไขรักษาอาการไหล่ติดหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ H8 Clinic คลินิกเฉพาะทางด้านอาการไหล่ติด โดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างห่วงใย พร้อมติดตามผลการรักษา เพื่อให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง