ทำไมถึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักน้ำให้เต็มถัง

  • English
  • ภาษาไทย
ถังพักน้ำคือถังน้ำออกแบบมาเพื่อจัดเก็บน้ำไว้ในปริมาณมากเพื่อให้น้ำพร้อมใช้งานเมื่อมีความต้องการ โดยถังพักน้ำมักถูกใช้ในที่ที่การเข้าถึงน้ำมีความจำกัดหรือเมื่อมีการต้องการเก็บน้ำสำรองในช่วงเวลาที่มีน้ำเพียงพอ หรือเพื่อการใช้งานในกรณีฉุกเฉินมีหลายประเภทของถังพักน้ำ มีแบบไหนมาบ้างนั้นมาดูกันเลยค่ะ

ถังพักน้ำประปา ใช้สำหรับเก็บน้ำที่ได้จากระบบประปาเพื่อให้น้ำพร้อมใช้งาน

ถังพักน้ำฝน เก็บน้ำฝนที่ตกลงมาเพื่อใช้ในการรดน้ำพืช, ในการทำสวน, หรือในการทำงานอื่นๆ ที่ไม่ต้องการน้ำที่ได้มาจากระบบประปา

ถังพักน้ำสำรอง ใช้เพื่อเก็บน้ำสำรองเมื่อมีปัญหาในการจัดหาแหล่งน้ำหลักเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ถังพักน้ำในการเกษตร ใช้ในการเกษตรเพื่อให้น้ำสำหรับรดน้ำพืชหรือในกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ทำไมถึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักน้ำให้เต็มถังอาจมีหลายเหตุผลที่สำคัญดังนี้

การไหลของน้ำ ถ้าคุณเติมน้ำให้ถังเต็มน้ำอาจไหลออกมาเมื่อมีฝนตกหรือการใช้น้ำอื่นๆ ทำให้สูญเสียน้ำในระบบได้

การขยายขนาดของน้ำ เมื่อน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ ขยายตัวและหดตัว การที่ถังน้ำเต็มจะไม่ทนทุกระบบ นี่อาจทำให้เกิดความเครียดในระบบท่อทำให้เกิดทรุด รอยรั่ว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่จะส่งผลให้ระบบท่อน้ำทำงานไม่ได้ถูกต้อง

การสะสมตะกอนและสิ่งสกปรก การให้น้ำในถังพักน้ำมีส่วนว่างบางส่วนจะช่วยลดการสะสมตะกอน สิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบท่อ

ความปลอดภัยของโครงสร้าง การทำให้น้ำเต็มถังอาจสร้างน้ำหนักเพิ่มขึ้นบนโครงสร้าง ทำให้เกิดการทำลายหรือสะเทือนที่ไม่คาดคิด

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินการของระบบน้ำ ควรเรียนรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและผู้รับรองระบบน้ำ หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากติดตั้งถังพักน้ำ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ DOS Life ผู้เชี่ยวชาญด้านถังพักน้ำในประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี แข็งแรง ทนทาน คุณภาพดี อายุการใช้งานยาวนานค่ะ