ทำไมจึงต้องทำความสะอาดถังน้ำลิตร

  • English
  • ภาษาไทย
ถังน้ำลิตร สิ่งสำคัญที่หนึ่งสิ่งภายในบ้านที่ทุกคนในครอบครัวต้องใช้บริโภคอยู่เสมอ แต่รู้หรือไม่ว่าถังน้ำลิตรนั้นต้องมีการทำความสะอาดโดยการล้างอยู่เป็นระยะๆ เพื่อสุขลักษณะที่ดีต่อตนเองและคนในครอบครัว ทำไมจึงควรทำล้างทำความสะอาด และการล้างถังน้ำลิตรที่ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

ทำไมจึงต้องทำความสะอาดถังน้ำลิตรอยู่เป็นประจำ?

รักษาคุณภาพน้ำ ถังน้ำลิตรเก็บน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ถ้าไม่ทำความสะอาดอย่างเป็นประจำ อาจสร้างสิ่งสกปรกและสารสกัดในถัง ทำให้น้ำที่อยู่ในถังมีคุณภาพต่ำลง โดยเฉพาะถ้าถังน้ำลิตรมีความสกปรกอยู่มาก อาจทำให้น้ำที่ไหลออกมามีกลิ่น รสเค็ม หรือมีสารตกค้างที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ค่ะ

ป้องกันการเกิดจุลินทรีย์และสารเคมีอันตราย ถังน้ำลิตรที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างเป็นประจำอาจเกิดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย รา และสาหัส เมื่อมีจุลินทรีย์เหล่านี้เจริญเติบโตในถังน้ำลิตร อาจทำให้เกิดโรคและการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ ถังน้ำลิตรที่ไม่ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอยังอาจมีสารเคมีอันตรายที่ตกค้างอยู่ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้เมื่อน้ำถูกใช้ในทางกายภาพหรือทางอาหารค่ะ

การทำความสะอาดถังน้ำลิตรถูกต้องมีขั้นตอนดังนี้

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น คุณต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อทำความสะอาดถังน้ำได้อย่างเหมาะสม เช่น ถังน้ำ, สปริงเกอร์, แปรงทำความสะอาด, ผ้าที่ไม่สนิท, และสารทำความสะอาดค่ะ

ระบายน้ำ เปิดฝาถังน้ำลิตรและระบายน้ำที่อยู่ภายในถังออกไปโดยใช้ท่อระบายน้ำหรือเปิดวาล์วที่อยู่ตรงกลางของถังน้ำลิตรที่ถูกตักจะมีความเสียหายน้อยค่ะ

ล้างถังน้ำลิตร ใช้สปริงเกอร์หรือน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างสิ่งสกปรกและคราบสนิมที่เกาะอยู่บนผนังถังน้ำลิตร วิธีนี้จะช่วยให้ล้างคราบสกปรกที่ยากต่อการถอดออกได้ ในกรณีที่มีสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด ให้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่กำหนดค่ะ

ล้างภายในถังน้ำลิตร ใช้แปรงทำความสะอาดและสารทำความสะอาดเพื่อล้างภายในถังให้สะอาด ใช้แปรงทำความสะอาดเพื่อขัดส่วนภายในของถัง และสารทำความสะอาดเพื่อกำจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่อาจเกาะอยู่ค่ะ

หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากติดตั้งถังน้ำลิตรไว้ภายในบ้านเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนในครอบครัว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ DOS Life ผู้เชี่ยวชาญและจัดจำหน่ายถังน้ำลิตรในไทยอย่างยาวนาน แข็งแรง ทนทาน คุณภาพดี อายุการใช้งานยืนยาวค่ะ